Trang chủ / CHƯƠNG TRÌNH / Lãnh đạo sinh viên châu Á (ASLC)

Lãnh đạo sinh viên châu Á (ASLC)

HỘI NGHỊ LÃNH ĐẠO THANH NIÊN CHÂU Á 2017 (ASLC)

logo

Hội nghị lãnh đạo thanh niên châu Á là một hội nghị được tổ chức hàng năm tại Singapore do chính phủ tài trợ dành cho học sinh từ khắp nơi trên thế giới nhằm giao lưu, gắn kết bàn luận nhằm nâng cao khả năng lãnh đạo của các …

Đọc thêm »

HỘI NGHỊ LÃNH ĐẠO SINH VIÊN CHÂU Á 2015 ( ASLC )

mdis

THÔNG TIN HỘI NGHỊ: Xoay quanh chủ đề về lãnh đạo trong tương lai, ASLC được thiết kế dành cho học sinh, sinh viên muốn tìm hiểu sự quan trọng và tiềm năng trong lãnh đạo hiệu quả. Để có một nhà lãnh đạo tốt, điều quan trọng là bắt …

Đọc thêm »
Follow Us
Hotline : 0903 969 550 - 0938 960 550 - 0902 796 357 | idcvietnam@idcedu.vn