Trang chủ / LỊCH TRÌNH DU HỌC XUÂN / LỊCH TRÌNH TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2018

LỊCH TRÌNH TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2018

du-hoc-he 

DU HỌC XUÂN KHÁM PHÁ NƯỚC ÚC 2018

 CHƯƠNG TRÌNH CHỔ Ở   THỜI GIAN BẮT ĐẦU THỜI GIAN KẾT THÚC
KHÁM PHÁ NƯỚC ÚC – SYDNEY Gia đình bản xứ 10/02/2018 24/02/2018
       

DU HỌC XUÂN KHÁM PHÁ NƯỚC MỸ 2018

 CHƯƠNG TRÌNH CHỔ Ở   THỜI GIAN BẮT ĐẦU THỜI GIAN KẾT THÚC
KHÁM PHÁ NƯỚC MỸ 2018 Gia đình bản xứ 10/02/2018 24/02/2018
       

DU HỌC XUÂN KHÁM PHÁ SINGAPORE 2018

 CHƯƠNG TRÌNH CHỔ Ở   THỜI GIAN BẮT ĐẦU THỜI GIAN KẾT THÚC
KHÁM PHÁ SINGAPORE 2018 Khách sạn 10/02/2018
24/01/2018
14/02/2018
28/01/2018
 HỘI NGHỊ MÔI TRƯỜNG (YES) 2018 Khách sạn  31/01/2018  04/02/2018 
banner_5 banner_4 banner_3
2014
NHẬT KÝ DU HỌC HÈ 2017
2015
NHẬT KÝ DU HỌC HÈ 2016
2016
NHẬT KÝ DU HỌC HÈ 2015

Check Also

duhoche2017

Đăng ký du học hè

HÃY NHANH TAY ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC HÈ NĂM 2017 TỪ IDC VIETNAM …

Follow Us
Hotline : 0903 969 550 - 0938 960 550 - 0983 906 964 |