Video INTERNSHIP

Ước mơ đi du lịch, mở rộng tầm nhìn, mong muốn thông thạo ngoại ngữ và tích luỹ kiến thức sẽ trở thành thành hiện thực khi các em học sinh được tham gia chương trình du học hè của IDC Vietnam.

 

 

Follow Us
Hotline : 0983 906 964 - 0903 375 111 | Email : idcvietnam@idcedu.vn