invert-default-slider-image

Nhật ký Đoàn hè Úc ngày 26/05/2018 – 09/06/2018

Home »  Nhật ký Đoàn hè Úc ngày 26/05/2018 – 09/06/2018

Nhật ký Đoàn hè Úc ngày thứ 12

On Tháng Sáu 8, 2018, Posted by , In Nhật ký Đoàn hè Úc ngày 26/05/2018 - 09/06/2018, With No Comments

Buổi sáng học tiếng anh, buổi chiều đi Paddy market và Bondi Beach.

Nhật ký Đoàn hè Úc ngày thứ 11

On Tháng Sáu 7, 2018, Posted by , In Nhật ký Đoàn hè Úc ngày 26/05/2018 - 09/06/2018, With No Comments

Buổi sáng các em học tiếng anh như thường lệ, buổi chiều các em chơi trò chơi bắn súng Laser.ai cũng vui vẽ và háo hức. MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG NGÀY:

Nhật ký Đoàn hè Úc ngày thứ 10

On Tháng Sáu 5, 2018, Posted by , In Nhật ký Đoàn hè Úc ngày 26/05/2018 - 09/06/2018, With No Comments

Buổi sáng các con học tiếng anh như thường lệ. MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG NGÀY:        

Nhật ký Đoàn hè Úc ngày thứ 9

On Tháng Sáu 4, 2018, Posted by , In Nhật ký Đoàn hè Úc ngày 26/05/2018 - 09/06/2018, With No Comments

Buổi sáng các em học tiếng anh như thường lệ, buổi chiều các em đi biển  Maly Beach. MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG NGÀY:  

Nhật ký Đoàn hè Úc ngày thứ 8

On Tháng Sáu 4, 2018, Posted by , In Nhật ký Đoàn hè Úc ngày 26/05/2018 - 09/06/2018, With No Comments

Cả đoàn đi Blue Mountain. MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG NGÀY:

Nhật ký Đoàn hè Úc ngày thứ 7

On Tháng Sáu 2, 2018, Posted by , In Nhật ký Đoàn hè Úc ngày 26/05/2018 - 09/06/2018, With No Comments

Tham quan khu vui chơi Luna Park

Nhật ký Đoàn hè Úc ngày thứ 6

On Tháng Sáu 2, 2018, Posted by , In Nhật ký Đoàn hè Úc ngày 26/05/2018 - 09/06/2018, With No Comments

Chơi thể thao và tham quan  Barrack Meseum

Nhật ký Đoàn hè Úc ngày thứ 5

On Tháng Năm 31, 2018, Posted by , In Nhật ký Đoàn hè Úc ngày 26/05/2018 - 09/06/2018, With No Comments

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG NGÀY:                                                      

Nhật ký Đoàn hè Úc ngày thứ 4

On Tháng Năm 30, 2018, Posted by , In Nhật ký Đoàn hè Úc ngày 26/05/2018 - 09/06/2018, With No Comments

Buổi sáng các em học tiếng anh như thường lệ, buổi chiều các em đi tham quan Madam tatus and aquarium. MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG NGÀY:  

Nhật ký Đoàn hè Úc ngày thứ 3

On Tháng Năm 30, 2018, Posted by , In Nhật ký Đoàn hè Úc ngày 26/05/2018 - 09/06/2018, With No Comments

Buổi sáng các em học tiếng ạnh, chiều đi tham quan Botanic Garden MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG NGÀY: