invert-default-slider-image

Nhật ký Đoàn Mỹ ngày 04/07/2016

Home »  DU HỌC HÈ 2016 »  Nhật ký Đoàn Mỹ ngày 04/07/2016

Nhật ký Đoàn Mỹ ngày 01/08/2016

On Tháng Tám 2, 2016, Posted by , In Nhật ký Đoàn Mỹ ngày 04/07/2016, With No Comments

Một số hình ảnh trong ngày:

Nhật ký Đoàn Mỹ ngày 28/07/2016

On Tháng Bảy 30, 2016, Posted by , In Nhật ký Đoàn Mỹ ngày 04/07/2016, With No Comments

Đoàn tham quan vui chơi nguyen ngày và xem bắn pháo bong buổi tối tại Disneyland

Nhật ký Đoàn Mỹ ngày 27/07/2016

On Tháng Bảy 28, 2016, Posted by , In Nhật ký Đoàn Mỹ ngày 04/07/2016, With No Comments

Một số hình ảnh trong ngày:

Nhật ký Đoàn Mỹ ngày 26/07/2016

On Tháng Bảy 28, 2016, Posted by , In Nhật ký Đoàn Mỹ ngày 04/07/2016, With No Comments

Đoàn đến Cali và bắt đầu hành trình mới

Nhật ký Đoàn Mỹ ngày 25/07/2016

On Tháng Bảy 26, 2016, Posted by , In Nhật ký Đoàn Mỹ ngày 04/07/2016, With No Comments

Đoàn tổng kết phát bằng và tham quan Hasper Ferry buổi chiều trước khi len đường đến Los Angeles

Nhật ký Đoàn Mỹ ngày 21/07/2016

On Tháng Bảy 22, 2016, Posted by , In Nhật ký Đoàn Mỹ ngày 04/07/2016, With No Comments

Mot số hình ảnh trong ngày:

Nhật ký Đoàn Mỹ ngày 19/07/2016

On Tháng Bảy 20, 2016, Posted by , In Nhật ký Đoàn Mỹ ngày 04/07/2016, With No Comments

Một số hình ảnh trong ngày:

Nhật ký Đoàn Mỹ ngày 16/07/2016

On Tháng Bảy 17, 2016, Posted by , In Nhật ký Đoàn Mỹ ngày 04/07/2016, With No Comments

Một số hình ảnh trong ngày:

Nhật ký Đoàn Mỹ ngày 15/07/2016

On Tháng Bảy 16, 2016, Posted by , In Nhật ký Đoàn Mỹ ngày 04/07/2016, With No Comments

Một số hình ảnh trong ngày:

Nhật ký Đoàn Mỹ ngày 14/07/2016

On Tháng Bảy 15, 2016, Posted by , In Nhật ký Đoàn Mỹ ngày 04/07/2016, With No Comments

Một số hình ảnh trong ngày: