invert-default-slider-image

Nhật Ký Đoàn Hè Singapore HCM

Home »  DU HỌC XUÂN HÈ 2019 »  Du học Hè 2019 »  Nhật Ký Đoàn Hè Singapore HCM

NHẬT KÝ ĐOÀN SINGAPORE HCM NGÀY 01/06/2019

On Tháng Sáu 3, 2019, Posted by , In Nhật Ký Đoàn Hè Singapore HCM, With No Comments

7:30 am: Báo thức và sửa soạn 8:00 – 8:45 am: Tập trung ăn sáng ở Canteen 9:00 am: Khởi hành ra trạm Six Avenue. 9:00 am – 10:00 am: Trải nghiệm hệ thống tàu điện ngầm MRT. 10:15 am – 9:00 pm: Tự do vui chơi tại Universal Studio….

NHẬT KÝ ĐOÀN SINGAPORE HCM NGÀY 31/05/2019

On Tháng Sáu 1, 2019, Posted by , In Nhật Ký Đoàn Hè Singapore HCM, With No Comments

7:30 am: Báo thức và sửa soạn 8:00 – 8:45 am: Tập trung ăn sáng ở Canteen 9:00 am: Tập trung vào lớp học. 9:00 am – 11:30 pm: Học tiếng Anh 11:30 pm – 12:00 pm: Nhận chứng chỉ hoàn thành khoá học tiếng Anh 12:00 – 12:30 pm:…

NHẬT KÝ ĐOÀN SINGAPORE HCM NGÀY 30/05/2019

On Tháng Năm 31, 2019, Posted by , In Nhật Ký Đoàn Hè Singapore HCM, With No Comments

7:30 am: Báo thức và sửa soạn 8:00 – 8:45 am: Tập trung ăn sáng ở Canteen 9:00 am: Tập trung vào lớp học. 9:00 am – 12:00 pm: Học tiếng Anh 12:00 pm – 12:30 pm: Tập trung ăn trưa tại canteen 12:30 pm – 13:00 pm: Về phòng…

NHẬT KÝ ĐOÀN SINGAPORE HCM NGÀY 29/05/2019

On Tháng Năm 30, 2019, Posted by , In Nhật Ký Đoàn Hè Singapore HCM, With No Comments

7:30 am: Báo thức và sửa soạn 8:00-8:45 am: Tập trung ăn sáng ở Canteen 9:00 am: Tập trung vào lớp. 9:00 am – 12:00 pm: Học tiếng Anh 12:00 pm – 13:00 pm: Tập trung ăn trưa tại canteen 12:30 pm – 13:45 pm: Trở lên phòng nghỉ ngơi…

NHẬT KÝ ĐOÀN SINGAPORE HCM NGÀY 28/05/2019

On Tháng Năm 29, 2019, Posted by , In Nhật Ký Đoàn Hè Singapore HCM, With No Comments

7:30 am: Báo thức và sửa soạn 8:00 am: tập trung ăn sáng ở Canteen 8:30 am: trở lên phòng nghỉ ngơi 9:00 am: tập trung vào lớp, làm quen với giáo viên. 9:00 am – 12:00 pm: học tiếng Anh 12:00 pm – 13:00 pm: tập trung ăn trưa…

NHẬT KÝ ĐOÀN SINGAPORE HCM NGÀY 27/05/2019

On Tháng Năm 27, 2019, Posted by , In Nhật Ký Đoàn Hè Singapore HCM, With No Comments

4:00 am: đón các học sinh sau tại sân bay: 4.30 am: phụ huynh và học có mặt đầy đủ 4:45 am: chụp hình lưu niệm tại sân bay và chuẩn bị vào sân bay làm thủ tục Check-in 5.30 am: cả đoàn di chuyển đến cổng 27 đợi lên…