invert-default-slider-image

Nhật Ký Đoàn Hè Mỹ Tháng 07/2019

Home »  DU HỌC XUÂN HÈ 2019 »  Du học Hè 2019 »  Nhật Ký Đoàn Hè Mỹ Tháng 07/2019

GẶP MẶT ĐOÀN HÈ MỸ 2 BỜ ĐÔNG TÂY SAU KHI VỀ VIỆT NAM

On Tháng Tám 7, 2019, Posted by , In Nhật Ký Đoàn Hè Mỹ Tháng 07/2019, With No Comments

Đoàn tổ chức họp mặt tại Việt Nam sau khi đi mỹ về.

NHẬT KÝ ĐOÀN HÈ MỸ 2 BỜ ĐÔNG TÂY NGÀY01.08.2019

On Tháng Tám 2, 2019, Posted by , In Nhật Ký Đoàn Hè Mỹ Tháng 07/2019, With No Comments

NHẬT KÝ ĐOÀN HÈ MỸ 2 BỜ ĐÔNG TÂY MẤY NGÀY TIẾP THEO

On Tháng Tám 1, 2019, Posted by , In Nhật Ký Đoàn Hè Mỹ Tháng 07/2019, With No Comments

ĐOÀN ĐI Disneyland

NHẬT KÝ ĐOÀN HÈ MỸ 2 BỜ ĐÔNG TÂY NGÀY 27.07.2019

On Tháng Bảy 29, 2019, Posted by , In Nhật Ký Đoàn Hè Mỹ Tháng 07/2019, With No Comments

Đoàn bờ Tây đã khởi hành từ Mỹ về Việt Nam

NHẬT KÝ ĐOÀN HÈ MỸ 2 BỜ ĐÔNG TÂY NGÀY 26.07.2019

On Tháng Bảy 27, 2019, Posted by , In Nhật Ký Đoàn Hè Mỹ Tháng 07/2019, With No Comments

NHẬT KÝ ĐOÀN HÈ MỸ 2 BỜ ĐÔNG TÂY NGÀY 24.07.2019

On Tháng Bảy 26, 2019, Posted by , In Nhật Ký Đoàn Hè Mỹ Tháng 07/2019, With No Comments

Hôm nay đoàn đi the Capitol và library of congress

NHẬT KÝ ĐOÀN HÈ MỸ 2 BỜ ĐÔNG TÂY NGÀY 23.07.2019

On Tháng Bảy 26, 2019, Posted by , In Nhật Ký Đoàn Hè Mỹ Tháng 07/2019, With No Comments

Hôm nay đoàn đi tham quan National Natural History Musium and National American

NHẬT KÝ ĐOÀN HÈ MỸ 2 BỜ ĐÔNG TÂY NGÀY 22.07.2019

On Tháng Bảy 24, 2019, Posted by , In Nhật Ký Đoàn Hè Mỹ Tháng 07/2019, With No Comments

Đoàn đi tham quan historical town of Leesburg, Vào dự 1 vài phiên toà trong Loundon county courthouse.tham quan 1 số điểm nổi tiếng như nhà thờ, Nhà của tướng 5 sao thời thế chiến thứ 2 Marshalls.sau đó đoàn đi Shopping dolla tree. Five below và Marshalls store.

NHẬT KÝ ĐOÀN HÈ MỸ 2 BỜ ĐÔNG TÂY NGÀY 20-21.07.2019

On Tháng Bảy 23, 2019, Posted by , In Nhật Ký Đoàn Hè Mỹ Tháng 07/2019, With No Comments

Đoàn đi tham quan New York

NHẬT KÝ ĐOÀN HÈ MỸ 2 BỜ ĐÔNG TÂY NGÀY 19.07.2019

On Tháng Bảy 20, 2019, Posted by , In Nhật Ký Đoàn Hè Mỹ Tháng 07/2019, With No Comments

Đoàn ăn trưa trước khi đi tham quan New York