invert-default-slider-image

Nhật ký đoàn xuân Mỹ 2018

Home »  DU HỌC XUÂN 2018 »  Nhật ký đoàn xuân Mỹ 2018

Nhật ký Đoàn Xuân Mỹ ngày 8

On Tháng Hai 23, 2018, Posted by , In Nhật ký đoàn xuân Mỹ 2018, With No Comments

Sáng chơi thể thao, chiều tham quan Los Angeles

Nhật ký Đoàn Xuân Mỹ ngày 7

On Tháng Hai 23, 2018, Posted by , In Nhật ký đoàn xuân Mỹ 2018, With No Comments

Cả ngày vui chơi tại Universal studio

Nhật ký Đoàn Xuân Mỹ ngày 5

On Tháng Hai 23, 2018, Posted by , In Nhật ký đoàn xuân Mỹ 2018, With No Comments

Sáng học tiếng anh, chiều đi chợ tết Việt nam.

Nhật ký Đoàn Xuân Mỹ ngày 4

On Tháng Hai 23, 2018, Posted by , In Nhật ký đoàn xuân Mỹ 2018, With No Comments

Buổi sáng các bạn học tiếng anh, buổi chiều các bạn tham quan biển Long Beach

Nhật ký Đoàn Xuân Mỹ ngày 3

On Tháng Hai 23, 2018, Posted by , In Nhật ký đoàn xuân Mỹ 2018, With No Comments

Sáng học tiếng anh, chiều tham quan trường đại học Fulton University

Nhật ký Đoàn Xuân Mỹ ngày 2

On Tháng Hai 23, 2018, Posted by , In Nhật ký đoàn xuân Mỹ 2018, With No Comments

Buổi sáng các bạn học tiếng anh, sau đó ăn trưa và chơi bóng rổ.Buổi chiều tham quan bảo tàng National History và đại lộ Hollywood.

Nhật ký Đoàn Xuân Mỹ ngày 13/02/2018

On Tháng Hai 13, 2018, Posted by , In Nhật ký đoàn xuân Mỹ 2018, With No Comments

Nhật ký Đoàn Xuân Mỹ ngày 12/02/2018

On Tháng Hai 13, 2018, Posted by , In Nhật ký đoàn xuân Mỹ 2018, With No Comments

Ngày 1:Đáp xuống sân bay các em ăn trưa, di chuyển về khách san nghi ngoi. Chieu di choi ở Phúc Lộc Thọ