Monday , January 21 2019
Tư Vấn Du Học Chuyên Nghiệp

Các trường ở Canada

HỘI ĐỒNG CÁC TRƯỜNG VANCOUVER

GIỚI THIỆU NGẮN VỀ TRƯỜNG: Loại trường: Trung học công lập Tổng số học sinh: 56.000 Số học sinh quốc tế: 1.600 Dân số thành phố: 631.486 – năm 2016 Khí hậu: tây bờ biển, ôn hòa, 5° tới 25° C Hội đồng các trường Vancouver là một trong những …

Đọc thêm »

BRITANNIA SECONDARY SCHOOL

Britannia Secondary School 1001 Cotton Drive Vancouver, BC V5L 3T4 Trường trung học Britannia nằm ở trung tâm khu vực sôi động nhất và đa sắc tộc của Vancouver. Sứ mệnh của trường là đào tạo các công dân có trách nhiệm với những kiến thức, kỹ năng và thái …

Đọc thêm »

KILLARNEY SECONDARY SCHOOL

Killarney Secondary School 6454 Killarney Street Vancouver, BC V5S 2X7 Trường trung học Killarney là một ngôi trường đào tạo học sinh toàn diện năng động với khoảng 2000 học sinh từ lớp 8 đến 12. Học thiếp lập một chương trình học tập xuất sắc với các khóa học …

Đọc thêm »

WINDERMERE SECONDARY SCHOOL

Windermere Secondary School 3155 East 27th Avenue Vancouver, BC V5R 1P3 Trường trung học Windermere tuyển 1.250 học sinh, và được nằm trong một khu vực dân cư đông Vancouver gần trạm 29th Avenue Sky Train. Ngôn ngữ thứ hai được sử dụng là tiếng Pháp, tiếng Hoa và tiếng …

Đọc thêm »

SIR CHARLES TUPPER SECONDARY SCHOOL

Sir Charles Tupper Secondary School 419 East 24th Avenue Vancouver, BC V5V 2A2 Sir Charles Tupper Secondary School occupies a four-city-block campus centrally located in the city. The campus has a track, playing fields, tennis courts, and extensive landscaping. It is a community of students drawn from around the world, …

Đọc thêm »

VANCOUVER TECHNICAL SECONDARY SCHOOL

Vancouver Technical Secondary School 2600 East Broadway Avenue Vacnouver, BC V5M 1Y5 Được công nhận bởi Hiệp hội giáo dục Canada vào năm 1995 như là một trong 21 trường trung học “mẫu mực” ở Canada, Trung học kỹ thuật Vancouver Trường là một trường trung học đào tạo toàn …

Đọc thêm »
.
.
.
.