Thứ Sáu , Tháng Bảy 1 2022
Tư Vấn Du Học Chuyên Nghiệp

SIR CHARLES TUPPER SECONDARY SCHOOL

Sir Charles Tupper Secondary School
419 East 24th Avenue
Vancouver, BC
V5V 2A2
Sir Charles Tupper Secondary School occupies a four-city-block campus centrally located in the city. The campus has a track, playing fields, tennis courts, and extensive landscaping. It is a community of students drawn from around the world, characterized by friendly, accepting staff.
Trường Trung Học Sir Charles Tupper có khuôn viên học được bao quanh là trung tâm thành phố Trường có một đường đua, sân thi đấu, sân tennis, và cảnh quan rộng lớn. Trường là một cộng đồng sinh viên rút ra từ khắp nơi trên thế giới, đặc trưng bởi thân thiện, chấp nhận nhân viên.
Tupper is a comprehensive school of 1000 students. To challenge the academic students, Advanced Placement (AP) is offered in computer studies, calculus, physics, chemistry, history, and literature; enriched courses are also offered. Second language courses are available in French and Spanish. Other electives include home economics, technology, business, art, drama and choir.
sircharles-fill-650x433
Tupper là một trường học toàn diện của 1000 sinh viên. Để thách thức các sinh viên học tập, Advanced Placement (AP) được phục vụ trong các nghiên cứu máy tính, toán, vật lý, hóa học, lịch sử và văn học; khóa học làm giàu cũng được cung cấp. Các khóa học ngôn ngữ thứ hai có sẵn bằng tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha. Môn tự chọn khác bao gồm kinh tế gia đình, công nghệ, kinh doanh, nghệ thuật, kịch và ca đoàn.
Mời bạn đánh giá

Check Also

0

HOT HOT HOT – HỌC BỔNG DU HỌC CANADA $6,000 TẠI TORONTO SCHOOL OF MANAGEMENT

ĐÔI NÉT VỀ TORONTO SCHOOL OF MANAGEMENT (TSoM): Toronto school of management là trường tư …